LIWOHA
LIFE WOUNDS HEALING ASSOCIATION

Webmail
      -     

Publications

RESULTATS D’UNE ETUDE DE CAPITALISATION (9-23 MARS 2009) RAPPORT DEFINITIF DE L’ETUDE

Comment est-il possible de vivre ensemble, retrouver l’harmonie dans les relations et la paix dans les cœurs quand les uns ont tué les parents, les frères et sœurs, les amis des autres ? quand toute une histoire a divisé et dressé...

Uburyo amategeko akumira kandi agahana ihohoterwa rikorerwa mu ngo n’irishingiye ku gitsina

Iyi nyoboranyigisho ikubiyemo ubusobanuro ku ihohoterwa rikorerwa mu ngo n’irishingiye ku gitsina uko rihanwa, impamvu ziritera, ingaruka zaryo n’uko ryakumirwa hakurikijwe ibiteganywa n’amategeko tugenderaho mu Rwanda. Intego...

Igitabo cyifashishwa mu bukangurambaga no mu biganiro by’ibanze bifasha gukira ihungabana riterwa n’ihohoterwa ribera mu ngo no mu milyango.

IMFASHAMIKORERE itandukanye n’IMFASHANYIGISHO : nta bisobanuro birebire birimo. Icyo igamije cyane cyane ni ukwibutsa ubumenyi n’ubushobozi bw’ikoranabuhanga byizwe n’abo igenewe. Ikindi igamije ni ugufasha abakangurambaga...

Facebook Page

Nos Parténaires

Copyright 2015 - LIWOHA.org. All Rights Reserved.
Nos réseaux social: